Azur Lucky Ryuu nl

Azur Lucky Ryuu – OPAL

dam: TUAY FOO Of Noppakao

sire: HIRO Thai Ponlamaj

MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI

Osiągnięcia (Achievements) 2019:

3x Doskonała (excellent)

2x Zwycięzca rasy (BOB-best of breed)

2x Zwycięzca młodzieży (youth winner)

1x Zwycięzca grupy V – lokata 2 (BOG V – best of group V – 2 place)

Osiągnięcia (Achievements) 2018:

1x Doskonała (excellent)

1x Zwycięzca młodzieży (youth winner)

1x BOS – zwycięzca płci przeciwnej (Best Opposite Sex)