Thai Ridgeback i zabawa na śniegu | fun on the snow

Spadło u nas mnóstwo śniegu, co nie zniechęciło naszych piesków do dobrej zabawy na świeżym powietrzu – a wręcz przeciwnie 😉

A lot of snow fell with us, which did not discourage our dogs to have fun in the fresh air – on the contrary;)

Es fiel viel Schnee mit uns, was unsere Hunde nicht dazu brachte, Spaß an der frischen Luft zu haben – im Gegenteil;)