Vanessa russo yvent (RU)

Thai Ridgeback Dog Reproduktor ur. 8-11-2019

—>RODOWÓD<—

Badania zdrowotne:

HD (dysplazja stawów biodrowych) – A

ED (dysplazja stawów łokciowych) – 0/0

OCD (osteochondroza stawu ramienno-barkowego) – -/-