Miot | Litter D

My Main Stream MASHIMA X SHADOW Sniezne Zjawisko – Miot „D” (20.11.2017)

PL

W miocie urodziło się sześć niebieskich szczeniąt Thai Ridgeback Dog, a ich różnorodność jest zachwycająca. Jedna suczka Daenerys- o sierści typu standard – została z nami w hodowli. Od samego początku nie mogliśmy się doczekać jej pierwszych wystaw, ponieważ liczyliśmy na jej sukcesy. Oczywiście nasza tajka nas nie zawiodła! Tutaj możecie na bieżąco obserwować osiągnięcia wystawowe naszej niebieskiej suczki Thai Ridgeback Dog. Będziecie mogli także zobaczyć w przyszłości wyniki jej badań zdrowotnych. Ponieważ po pierwsze stawiamy na zdrowie naszych psów. Jak tylko Daenerys osiągnie odpowiedni wiek, przetestujemy ją pod kątem podstawowych chorób (dyspazja itp).

Pozostałe pieski i suczki także znalazły już swoich kochających właścicieli. Siostrzyczki Daenerys – Doreah (w nowym domu Liah) oraz Dracarys, również zadebiutowały na ringach wystawowych, oczywiście otrzymując doskonałe noty oraz budząc zachwyt sędziów.  Dorne – jako, że urodził się bez pręgi (co jest u rasy Thai Ridgeback Dog wadą)- nie występuje  na wystawach, jednak zajmuje pierwsze miejsce w sercach swoich cudownych właścicieli. Drogo oraz Dothraki niewątpliwie również (respektujemy anonimowość ich rodzin). Przede wszystkim pragniemy wszystkim „maluszkom” życzyć długiego życia w zdrowiu i aby przez wiele lat wnosiły do nowych domów wiele radości.

EN

Six puppies were born in the litter, and their diversity is delightful. One female named Daenerys- standard hair – stayed with us in our kennel. From the very beginning we could not wait for her first exhibitions, because we counted on her successes. Of course, she did not disappoint us! Here you can follow Daenerys’ achievements and see the results of her health research in the future. Because, firstly, we focus on the health of our dogs. As soon as Daenerys reaches the appropriate age, we will test it for basic diseases (dyspasia, etc.).

Other boys and girls have also found their loving owners. Little Daenerys’ sisters- Doreah (Liah – in new home) and Dracarys also made their debut at the show rings, of course receiving excellent notes and arousing the admiration of the judges. Dorne – as he was born without ridge (which is a disadvantage of Thai Ridgeback Dog breed) – he does not appear at exhibitions, but he occupies the first place in the hearts of his wonderful owners. Drogo and Dothraki undoubtedly also (we respect the anonymity of their families). First of all, we would like to wish all „little ones” a long life in health and that for many years they would bring lots of joy to new homes.